DORNOVA METODA

Základem DORNOVY METODY je navrácení kloubů a obratlů do správné polohy.

Jde o jemnou manuální terapie prováděnou na pohybovém aparátu zvířete. Toto se děje volným a přirozeným pohybem za aktivní účastí pacienta.

Tímto pohybem se uvolňují svaly, které nám umožní volnou manipulaci s klouby i obratli.

Zároveň dochází i k uvolnění blokád ve tkáních a na energetických drahách. Navrácením kostí na své správné místo se vyrovnává celková statika i dynamika. K této terapii používáme pozorovací a hmatové techniky.

Pracujeme pouze dotykem rukou. Palcem, pěstí či dlaní vyvíjíme tlak na napravovanou kost či kloub. DORNOVA METODA je velmi bezpečná, pracuje se kývavými pohyby, nejde se přes bolest.

 

Lidmi i zvířaty je tato metoda velmi dobře přijímána.